Aktive lærlinger:

Godkjent lærebedrift i innholdsproduksjonsfaget. Opplæring innenfor innholdsproduksjon, fotografi og filmproduksjon er en grunnpilar. Opplæring av lærlinger har være en

uteksaminerte lærlinger: